پرداخت رزرو تلفنی

این بخش نیاز به ثبت نام ندارد.

در این بخش شما می توانید بعد دریافت شناسه رزرو از اپراتور شرکت اقدام به پرداخت هزینه سرویس نمائید.

مراحل پرداخت
- ورود شناسه رزرو
- بررسی اطلاعات رزرو
- ورود اطلاعات پرداخت کننده
- عملیات بانکی

توجه داشته باشید بعد از تائید پرداخت یک پیامک مبنی بر موفقیت آمیز بودن دریافت خواهید کرد.

شناسه رزرو