این بخش مخصوص رانندگان خودرو می باشد .
در صورتی که مسافر می باشید و تمایل به رزرو اینترنتی دارید می توانید بر روی کلیک نمائید.
     
سرویس پیک آپ شخصی
  
مرحله اول : ارسال درخواست
کدخودرو

تاریخ سرویس


ساعت
فاصله زمانی سرویس برای کمتر از 3 ساعت ، مجاز نمی باشد.
نام مسافر
موبایل مسافر
شماره پرواز
  
در صورت تایید اطلاعات فوق بر روی ثبت درخواست کلیک نمائید